2019 Bayou Bowl @ Challenger Stadium (6-8-19)Cy Falls vs. Westside (11-17-18) PlayoffsWestbury vs. Sam Houston (10-11-18)Westside vs. Heights (10-20-18)Worthing vs. Yates (9-29-18)Yates vs. Wheatley (10-19-18)